Novinky

OPATROVANIE SENIOROV DOMA

28.01.2022 15:23

OPATROVANIE SENIOROV DOMA

Zvládneme to doma alebo musíme zapísať rodiča do zoznamu čakateľov pri umiestnení do domova dôchodcov, či iného zariadenia? Väčšinu dospelých detí čaká raz odpoveď na túto otázku. Keďže rodičom roky pribúdajú a choroby tiež, častokrát si už nevedia vystačiť pri svojej opatere. O to viac, keď jeden z partnerov náhle ochorie alebo zomrie. V staršom veku je veľmi bežná mozgová príhoda u starých ľudí, po ktorej väčšinou zostávajú seniori ochrnutí a nie sú viac schopní žiť bez pomoci a dohľadu. Hlavne ak seniori prestanú byť mobilní, začnú mať prejavy demencie, poruchy správania a spánku prichádza čas hľadať pre nich pomoc.

BRIGÁDA PRE MLADÝCH NA LETO

28.01.2022 15:19

BRIGÁDA PRE MLADÝCH NA LETO

Veľa mladých ľudí túži po úspešnom zvládnutí školského roka vycestovať na prázdniny niekam za hranice, buď do blízkych štátov ako napr. Rakúsko, Nemecko, alebo aj ďalej do zámoria, či až ďalekej Ameriky. V dnešnej dobe odhliadnuc od pandémie sa im ponúka široké spektrum pracovných miest, ktoré sú vhodné pre študujúcu mládež. Plánuješ aj ty ísť niekam v lete a zarobiť si? Samozrejme zažiť aj niečo nové a popritom sa zdokonaliť v cudzom jazyku?

TRÉNOVANIE PAMÄTE PRE SENIOROV

26.01.2022 11:28

TRÉNOVANIE PAMÄTE PRE SENIOROV

Každému z nás sa už určite stalo, že sme si nevedeli na niečo spomenúť, či išlo už o teoretickú informáciu alebo sme si nevedeli spomenúť, čo sme kam dali a hľadali sme nejaký predmet. Zabúdanie nie je len prejavom demencie, ale aj prejavom unavenej mysle, ktorá je zaplnená mnohými údajmi. Všetci preto potrebujeme mentálne stimulujúce cvičenia a aktivity, môžu nám totiž pomôcť udržiavať naše poznávacie funkcie (pamäť, myslenie a reč).