Novinky

OPATROVANIE SENIOROV DOMA

28.01.2022 15:23

OPATROVANIE SENIOROV DOMA

Zvládneme to doma alebo musíme zapísať rodiča do zoznamu čakateľov pri umiestnení do domova dôchodcov, či iného zariadenia? Väčšinu dospelých detí čaká raz odpoveď na túto otázku. Keďže rodičom roky pribúdajú a choroby tiež, častokrát si už nevedia vystačiť pri svojej opatere. O to viac, keď jeden z partnerov náhle ochorie alebo zomrie. V staršom veku je veľmi bežná mozgová príhoda u starých ľudí, po ktorej väčšinou zostávajú seniori ochrnutí a nie sú viac schopní žiť bez pomoci a dohľadu. Hlavne ak seniori prestanú byť mobilní, začnú mať prejavy demencie, poruchy správania a spánku prichádza čas hľadať pre nich pomoc.