Novinky

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

08.03.2023 09:30

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

Už viac ako sto rokov si ľudia na celom svete pripomínajú 8. marec ako výnimočný deň pre ženy. Ako sa to začalo? Medzinárodný deň žien, známy aj pod skratkou MDŽ, vznikol z robotníckeho hnutia a stal sa každoročne uznávaným podujatím Organizácie Spojených národov (OSN). Jeho zárodky boli zasadené v roku 1908, keď 15 000 žien pochodovalo New Yorkom a žiadalo skrátenie pracovného času, vyššie platy a volebné právo. O rok neskôr sa Socialistická strana Ameriky vyhlásila prvý Národný deň žien.