Novinky

13 SPÔSOBOV  AKO ZLEPŠIŤ KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI OPATROVATELIEK A OPATROVATEĽOV

11.04.2023 14:29

13 SPÔSOBOV AKO ZLEPŠIŤ KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI OPATROVATELIEK A OPATROVATEĽOV

Starostlivosť o seniorov si vyžaduje otvorenú komunikáciu medzi klientom a opatrovateľkou/opatrovateľom , čo však nie je vždy jednoduché. Starostlivosť zahŕňa oveľa viac než len fyzické úlohy spojené so starostlivosťou o seniora; s najväčšou pravdepodobnosťou bude zahŕňať aj poskytovanie emocionálnej podpory. To môže byť niekedy dosť komplikované pre vás ako opatrovateľku aj pre osobu, o ktorú sa staráte. Seniori často pociťujú hnev, smútok, strach alebo osamelosť - mnohé z týchto pocitov môžete mať aj vy ako opatrovateľ/ka.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

08.03.2023 09:30

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

Už viac ako sto rokov si ľudia na celom svete pripomínajú 8. marec ako výnimočný deň pre ženy. Ako sa to začalo? Medzinárodný deň žien, známy aj pod skratkou MDŽ, vznikol z robotníckeho hnutia a stal sa každoročne uznávaným podujatím Organizácie Spojených národov (OSN). Jeho zárodky boli zasadené v roku 1908, keď 15 000 žien pochodovalo New Yorkom a žiadalo skrátenie pracovného času, vyššie platy a volebné právo. O rok neskôr sa Socialistická strana Ameriky vyhlásila prvý Národný deň žien.