Cestovanie do Anglicka po brexite

Cestovanie do Anglicka po brexite. Čo sa týka praktických informácií o podmienkach cestovania do Anglicka a ďalších oblastí Spojeného kráľovstva, záleží najmä od účelu a dĺžky vášho pobytu.

Turistika a krátkodobé návštevy

Za účelom turistických alebo obchodných ciest, osobných návštev alebo krátkodobých študijných pobytov je možné cestovať bez víz, ale len v prípade, že tento pobyt nepresiahne dĺžku 6 mesiacov. Od 1.10.2021 už bude nutný platný cestovný pas.
Ak patríte k osobám, ktoré:

 • sú zaradené v pobytovej schéme pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme);

 • majú pobytové povolenie bezhraničného pracovníka;

 • patria medzi osoby, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ,

budete môcť do krajiny vstúpiť na základe platného občianskeho preukazu až do 31.12.2025.

Dlhodobé pobyty v krajine
V prípade, že by ste sa chceli v krajine zdržať dlhšie ako 6 mesiacov – plánujete tu žiť, pracovať, študovať a podobne - vzťahuje sa na vás vízová povinnosť.

Pre získanie víz je potrebné vyplnenie žiadosti prostredníctvom stránky britskej vlády, splnenie príslušných kritérií a dosiahnutie potrebného počtu bodov v rámci vízového procesu. Vízovej povinnosti a podmienkam jej splnenia sa venujeme v časti nižšie.
Rozhoduje čas, kedy ste pricestovali
Pri dopadoch zmien vo vzťahu k občanom a podnikateľom je dôležitá skutočnosť, kedy a za akým účelom ste do Spojeného kráľovstva prišli alebo prídete.

Osoby, ktoré pricestovali alebo pricestujú po 1.1.2021, čiže po ukončení prechodného obdobia:

 • na krátkodobý pobyt za účelom turistiky, osobnej návštevy, pracovnej cesty alebo krátkodobého študijného pobytu nepotrebujú víza.

 • ak chcú v krajine žiť, pracovať alebo študovať dlhšie ako 6 mesiacov, vzťahuje sa na nich bodovo založený imigračný systém – vízová povinnosť.

Ako požiadať o víza?

Svoju prihlášku do bodovacieho imigračného systému môžete podať na na webovej stránke GOV.UK. Okrem toho, že budete musieť preukázať, že spĺňate stanovené kritériá, musíte dosiahnuť aj potrebný počet bodov na získanie víz.

Proces žiadosti o získanie víz zahŕňa viacero krokov:

 • Overenie vašej indentity - najčastejšie prostredníctvom aplikácie v smartfóne alebo návštevou vízového centra

  Úhrada poplatku za podanie žiadosti a prisťahovalecký zdravotný poplatok, ak máte v pláne ostať v krajine dlhšie ako 6 mesiacov. Získate ním prístup do zdravotníckeho systému Spojeného kráľovstva.

 • Ďalšie úkony sú určené podľa druhu práce, ktorú plánujete vykonávať (kvalifikovaní pracovníci, zdravotníci, talenty a podobne).

Vycestovať môžete až po potvrdení, že vám bola žiadosť schválená.

Roaming môže byť drahší
Cestovanie do Anglicka sa vám môže trochu predražiť pri používaní mobilného telefónu. Na území Spojeného kráľovstva totiž po brexite už neplatia roamingové poplatky EÚ a môžu vám byť účtované dodatočné poplatky. Preto je dobré si pred cestou u svojho mobilného operátora overiť, do akej zóny po novom krajinu zaraďuje.
Platnosť európskych vodičských preukazov
Už pred samotným brexitom zodpovední ubezpečovali, že platnosť vodičských oprávnení nebude odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ ovplyvnená. A takto to platí aj od januára 2021. Pri cestovaní autom je možné v Spojenom kráľovstve využívať európsky vodičský preukaz a nie je nutný medzinárodný formát. Súčasne ale musí byť vozidlo poistené.

Iné praktické informácie k cestovaniu do Anglicka a ďalších štátov Spojeného kráľovstva

 • Po brexite sa upravila aj daňová a colná politika a dovoz tovarov do krajín EÚ. Obmedzené je najmä množstvo dovážaných tabakových výrobkov a alkoholických nápojov. Zároveň bude môcť byť vaša batožina podrobená colnej kontrole.

 • Pri cestovaní do Anglicka je zas odporúčané dovážať potraviny v množstve osobnej potreby. Niektoré komodity, ako napríklad živé zvieratá, rastliny a semená, biologický materiál a podobne, je možné doviesť, ale dovoz je prísne kontrolovaný a môže sa vyžadovať dovozné povolenie. Vždy sa preto oplatí overiť si aktuálne podmienky. Množstvá určené pre osobnú potrebu sú rovnako určené pre jednotlivé položky. Bez povinnosti vyplnenia deklarácie je to v prípade tovaru do hodnoty 390 £. Ak má tovar vyššiu hodnotu, musíte platiť daň z dovozu. Zaujímavosťou je, že okrem štandardných zakázaných položiek (omamné látky, zbrane, ohrozené druhy zvierať a rastlín, nevhodný obsah..) je zakázaný dovoz aj mäsových a mliečnych výrobkov z krajín EÚ.

 • Ak ste nútení mať pri cestovaní do Anglicka a ďalších štátov Spojeného kráľovstva lieky, majte so sebou aj lekársky predpis alebo potvrdenie, najmä ak obsahujú zakázané látky.

 • Cestovanie so spoločenským zvieraťom je povolený, ale podlieha špecifickým podmienkam (cestovný doklad, mikročip, povinné očkovania a podobne). Rovnako je vhodné sa o týchto pravidlách informovať.

 • Neodporúča sa cestovať s hotovosťou viac ako 10 000 £ (alebo 10 000 €). Ak predsa len chcete alebo musíte, mali by ste to nahlásiť colnému orgánu. V prípade, že vás skontrolujú a takúto hotovosť ste nenahlásili, môže vám byť zadržaná a vystavujete sa riziku pokuty a ďalším zbytočným komplikáciám.