13 SPÔSOBOV AKO ZLEPŠIŤ KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI OPATROVATELIEK A OPATROVATEĽOV

Starostlivosť o seniorov si vyžaduje otvorenú komunikáciu medzi klientom a opatrovateľkou/opatrovateľom , čo však nie je vždy jednoduché. Starostlivosť zahŕňa oveľa viac než len fyzické úlohy spojené so starostlivosťou o seniora; s najväčšou pravdepodobnosťou bude zahŕňať aj poskytovanie emocionálnej podpory. To môže byť niekedy dosť komplikované pre vás ako opatrovateľku aj pre osobu, o ktorú sa staráte. Seniori často pociťujú hnev, smútok, strach alebo osamelosť - mnohé z týchto pocitov môžete mať aj vy ako opatrovateľ/ka.

Medzi bežné nevyjadrené obavy seniorov , ktorí potrebujú starostlivosť, môžu patriť:
-zmeny ich fyzického tela, vzhľadu alebo duševných schopností
-obavy zo straty úloh, ktoré v živote plnili
-myšlienky o tom, čo ich čaká v budúcnosti
-obavy, že budú pre svojich blízkych príťažou


Ak niekomu pomáhate vyrovnať sa s týmito obavami a pocitmi a komunikovať o nich, pomáha vám pri tom prejavovať úctu a jemnosť. Buďte trpezlivým poslucháčom a umožnite im vyjadriť svoje pocity.
Jednou z najlepších foriem emocionálnej podpory, ktorú môžete poskytnúť, je byť tu a počúvať. Aj keď možno nebudete schopní vyriešiť problém, počúvanie môže pomôcť osobe vo vašej starostlivosti cítiť sa vypočutá a jej obavy potvrdené. Emócie sa v priebehu času pravdepodobne menia a môžu mať rôznu úroveň závažnosti.
Ak sa budete pýtať, ako sa senior , o ktorého sa staráte, cíti v rôznych obdobiach, môže to viesť k rôznym reakciám v závislosti od vecí, ako je celková nálada, kvalita spánku alebo zvládanie bolesti. Počúvanie toho, ako senior opisuje, ako sa práve cíti, vám umožní lepšie predvídať, čo bude v danom čase schopná zvládnuť.


Tu je 13 tipov na komunikáciu medzi klientom a opatrovateľom-opatrovateľkou , ktoré môžu pomôcť zlepšiť komunikáciu :
1-Povzbuďte klienta vo vašej starostlivosti, aby vám povedal/a viac o svojich pocitoch. Klaďte otvorené doplňujúce otázky k veciam, ktoré hovoria, a vyhýbajte sa otázkam, ktorých výsledkom je krátka odpoveď áno/nie. Podeľte sa o svoje vlastné myšlienky a nápady, aby ste začali rozhovor.
2-Nenechajte sa odradiť, ak klient /ka nie je taká nadšená rozprávať ako vy.
3-Venujte pozornosť neverbálnej komunikácii, napríklad reči tela a nedostatočnému očnému kontaktu, aby ste zistili, ako sa klient môže cítiť. Časom sa oboznámite s konkrétnymi neverbálnymi signálmi, ktoré klient prejavuje.
4-Zdieľanie vlastných obáv a emócií môže pomôcť prelomiť ľady, ak sa zdá, že klient sa zdráha povedať vám, čo cíti. Možno budete prekvapení ich reakciami na to, čo zdieľate.
5-Vyhnite sa frázam, ktoré majú tendenciu uzavrieť rozhovor alebo pôsobia odmietavo voči tomu, čo klient cíti. Napríklad frázy ako "Netrápte sa tým", "Budete v poriadku" alebo "Čo lekári vôbec vedia?" môžu v klientovi vyvolať pocit, že jeho obavy nie sú pre vás dôležité.
6-Viac počúvajte a menej hovorte. Dajte klientovi možnosť hovoriť bez prerušovania.
7-Zopakujte, čo klient/ ka povedal/a, aby ste sa uistili, že jej rozumiete. Ak si nie ste istí, čo má klient na mysli, požiadajte ju o vysvetlenie.
8-Ponúknite uistenie, že sa budete snažiť pomôcť, aby bolo postarané o fyzické, emocionálne a duchovné potreby klienta . Dajte vedieť, ako plánujete pomôcť alebo vyriešiť možné problémy.
9-Pomôžte mu/jej sústrediť sa na to, čo je ešte schopná robiť. Pomôžte im nájsť spôsoby, ako zvládnuť úlohy, ktoré sú pre nich náročné. Zostaňte pozitívni a hľadajte malé spôsoby, ako si úlohy spríjemniť.
10-Pri rozhovore nadviažte očný kontakt. Usmievajte sa a aktívne počúvajte, aby ste ukázali, že vás zaujíma, čo vám chce klient povedať.
11-Vyhnite sa hlbokým rozhovorom, keď sa ponáhľate alebo nemáte dostatok času. Vyhraďte si čas na diskusiu o dôležitých otázkach alebo témach, o ktoré má klient záujem.
12-Vyjadrujte sa fyzicky aj slovne - dotyk ruky, pohladenie po vlasoch alebo bozk na líce môže mať veľký význam. Jemný dotyk môže často pôsobiť upokojujúco.
13-Povzbudzujte ich, aby sa vyjadrovali písomne alebo pohybmi rúk a inou rečou tela. Aj keď majú seniori problémy s rečou, môžu rozumieť oveľa viac, než dokážu povedať.


Ak zistíte, že potrebujete pomoc s vašimi pocitmi alebo s pocitmi klienta , o ktorého sa staráte, obráťte sa na pomoc. Pomoc môže poskytnúť iný člen rodiny, sociálny pracovník, zdravotná sestra, lekár, alebo duchovný poradca. Niekedy môže pohľad zvonka pomôcť vám aj klientovi lepšie pochopiť jeden druhého.

https://www.elizz.com/caregiver-resources/skills/13-ways-to-improve-your-caregiver-communicationskill/