Používanie farieb v starostlivosti o ľudí s demenciou