Starostlivosť o imobilného seniora

Jeseň nášho života je často sprevádzaná zdravotnými komplikáciami a obmedzeniami rôzneho typu, súvisiacimi so zhoršením zdravotného stavu. Mnohí starší ľudia sú dokonca dočasne alebo aj natrvalo odkázaní na lôžko, čo prináša so sebou problémy s výživou, svalovou slabosťou, inkontinenciou, stratou chuti do jedla, problémy s dýchaním, či preležaninami. Prevencia takýchto možných komplikácií je dôležitá pri starostlivosti o niekoho, kto už nie je schopný normálneho pohybu.

 

 

Ovládanie niekoľkých základných jednoduchých krokov môžu opatrovateľkám veľmi uľahčiť prácu pri dennodennej starostlivosti o chorých. To najpodstatnejšie, čím môžeme immobilnému pacientovi pomôcť je okrem prejaveného súcitu, empatie a trpezlivosti zabezpečiť mu splnenie jeho základných potrieb v oblasti hygieny a starostlivosti.
1. Osobná hygiena
Kúpanie – hlavným cieľom kúpania je zbaviť telo všetkých nečistôt, potu, choroboplodných zárodkov a odlupovanej pokožky, čím sa telo chráni pred infekciami a zároveň tiež podporuje zdravý krvný obeh i pohodlie pacienta. Rozlišujeme 3 typy kúpeľov v závislosti od pohyblivosti pacienta:
kompletný posteľový kúpeľ
čiastočný kúpeľ
kúpeľ vo vani alebo sprchovacom kúte
Perineálna starostlivosť – predstavuje lôžkový kúpeľ a najčastejšie sa vykonáva u pacientov postihnutých inkontinenciou a diaforéziou. Pacientom, ktorí majú zavedený močový katéter sa venuje špeciálna perineálna starostlivosť.
Okrem toho treba venovať pozornosť aj ústne hygiene a starostlivosti o nechty, ktoré by mal mať ležiaci pacient vždy čisté. Len tak sa dá predísť infekcii alebo poraneniu, najmä v prípade diabetikov a iných pacientov s rizikom infekcie.
2. Prostredie
Je dobré dohliadnuť, aby miestnosť, v ktorej sa pacient nachádza bola vetraná a dobre osvetlená, najlepšie s prirodzeným svetlom, pretože slnečné svetlo je totiž prírodný dezinfekčný prostriedok. Ležiaci pacient s vďačnosťou privíta ľahký prístup k veciam, ako je vypínač, lampa, budík, telefón alebo voda.
3. Správna výživa
Nevyhnutnosťou je denná kontrola, či má pacient dostatok tekutín. Ďaľšou dobrou radou je vyhnúť sa pri kŕmení pacienta vodorovnej polohe, aby ste zamedzili vniknutiu jedla do dýchacej trubice a predišli riziku udusenia. Ak sa pacient môže posadiť, je vhodné použiť opierku chrbta. Kŕmenie pacienta by malo byť pomalé, v menších sústach a s dostatočným požutím jedla.
4. Zabezpečenie pohodlia
Domáca starostlivosť o pacientov pripútaných na lôžko nezahŕňa len kúpanie a kŕmenie. Pacienti túžia zmysluplne stráviť čas na lôžku a často im pomôže aj ľahký prístup k televízoru s diaľkovým ovládaním alebo knihám, časopisom a novinám.
5. Prevencia proti preležaninám
Dlhé ležanie na lôžku môže spôsobiť poranenie kože a tkanv pod ňou, čomu sa dá predísť opakovaným a dôsledným polohovaním pacienta každe dve hodiny. Taktiež používanie vysoko kvalitných liečivých mastí, ktoré prípadné dekubity dokážu spomaliť, ba dokonca I vyliečiť v skoršom štádiu.
Dôvody na polohovanie pacienta:
prispieva k pohodliu pacienta
zmierňuje tlak na postihnutú oblasť
pomáha predchádzať tvorbe deformácií
zlepšuje krvný obeh
zlepšuje dýchanie
Polohovanie je veľmi dôležité nielen pre spokojnosť a pohodlie pacienta, ale aj pre jeho zdravotné napredovanie. Nedostatočné polohovanie môže mať negatívny vplyv na progresiu choroby.
6. Výmena plienok
Výmena plienok je elementárnou zodpovednosťou pri starostlivosti o imobilných pacientov. Pri výmene treba používať jednorazové lekárske rukavice a mať po ruke čistú plienku, plastové vrecko, vlhčené hygienické utierky a krém na podráždenú pokožku.
Starostlivosť o chorého imobilného človeka nie je vôbec jednoduché. Vyžaduje si to najmä odhodlanosť a osobné vnútorné nastavenie pomôcť s láskou trpiacemu človeku aspoň v takej miere aká je možná a vytvoriť mu čo najpríjemnejšie podmienky pre jeho život. Pomôže nám pritom spomienka na láskavé srdce a starostlivé ruky svojich rodičov a starých rodičov, ktorí sa vzájomne o seba starali v ťažších etapách života.
Ak má pacient infekciu alebo má k nej sklon, je nutné, aby bol ošetrený v izolovanej miestnosti. Základom pri takomto ošetrení je umývanie a dezinfikovanie rúk s použitím jednorazových lekárskych rukavíc. Dezinfekciu rúk treba pritom vykonávať vždy pred a po zákroku, akým je napríklad odber krvi, aplikácia injekcií, intravenóznych kanýl, pri kontakte s pacientom, po manipulácii s bielizňou alebo biologickým materiálom.