Rady pre opatrovateľky -Poruchy spánku u seniorov s demenciou

Klienti s demenciou často trpia poruchami spánku. Nasledujúce poruchy spánku sa vyskytujú najčastejšie u seniorov , ale ešte častejšie sa vyskytujú u ľudí s demenciou.

• Syndróm nepokojných nôh (RLS): RLS je charakterizovaný ohromnou túžbou pohybovať nohami, najmä v noci. RLS je bežný u ľudí s typom demencie nazývanej demencia s Lewyho telieskami.

• Periodická porucha pohybu končatín (PLMD): PLMD spôsobuje nekontrolovateľné pohyby rúk a/alebo nôh v noci. Mnoho pacientov s PLMD má tiež RLS.

• Obštrukčné spánkové apnoe (OSA): OSA je stav poznačený nočným kolapsom dýchacích ciest, ktorý vedie ku krátkym výpadkom dýchania. OSA je obzvlášť častá pri Alzheimerovej chorobe a vyskytuje sa u 40 % pacientov. Mať OSA tiež zvyšuje riziko rozvoja demencie.

• Porucha správania v REM spánku: Porucha správania v REM spánku spôsobuje, že seniori prežívajú -žijú svoje sny niekedy až nebezpečným spôsobom . Najčastejšie sa vyskytuje u jedincov s demenciou s Lewyho telieskami a niekedy je prvým príznakom, ktorý sa objavuje pri tomto type demencie.

• Depresia: Hoci je depresia poruchou nálady, spája sa s nespavosťou a inými poruchami spánku. Depresia je bežná u klientov s demenciou a je pozorovaná čoraz častejšie, keď demencia postupuje do závažnejších štádií.

Ďalšie problémy so spánkom u seniorov s demenciou

„Sundowning“ je fenomén, pri ktorom jseniori s demenciou pociťujú zvýšenú agitovanosť (neúčelný, extrémne intenzívny pohybový nepokoj ) neskôr počas dňa a večer. Medzi príznaky „Sundowning“ patrí zmätenosť, úzkosť, blúdenie a krik. „Sundowning“ môže prispieť k nespavosti a iným problémom so spánkom, keď takéto správanie pokračuje až do noci. Medzi možné príčiny „Sundowning“ patria zmeny cirkadiánneho rytmu, ktoré sa vyskytujú pri demencii, ako aj únava, depresia a bolesť.

Klienti s demenciou môžu tiež v noci hovoriť, kričať alebo plakať, ak nemôžu spať. Niektorí seniori s demenciou majú tendenciu vychádzať zo svojich domovov, čo môže byť obzvlášť nebezpečné v noci.

Čo môže pomôcť niekomu s demenciou lepšie spať?

Spánková hygiena je primárnou liečbou obáv o spánok u ľudí s demenciou. Spánková hygiena je súbor postupov a environmentálnych aspektov, ktoré podporujú dobrú kvalitu spánku. Nasledujúce tipy na spánkovú hygienu môžu pomôcť osobe s demenciou zlepšiť spánkový režim:

• Dodržiavajte pravidelný rozvrh: Nastavenie predvídateľných časov bdenia a spánku môže pomôcť synchronizovať cirkadiánny rytmus u klientov s demenciou. Vytvorte si rutinu pred spaním, ktorá zahŕňa tiché, upokojujúce aktivity pred spaním. Televízia a elektronické zariadenia môžu byť stimulujúce a vyžarovať modré svetlo, ktoré narúša spánok, preto sa snažte vyhnúť týmto činnostiam pred spaním.

• Obmedzte zdriemnutie: Zdriemnutie počas dňa môže znížiť ospalosť v noci, takže môže pomôcť odradiť od zdriemnutia alebo obmedziť na jeden spánok trvajúci menej ako 30 minút .

• Venujte sa fyzickému cvičeniu: Cvičenie hodinu pred spaním môže negatívne ovplyvniť spánok. Cvičenie na začiatku dňa však môže viesť k lepšiemu spánku v noci. Znižuje tiež zdriemnutie a podporuje celkové zdravie.

• Naplánujte si sociálnu aktivitu: Výskumná štúdia zistila, že seniori s demenciou, ktorí sa zúčastnili jednej až dvoch hodín spoločenskej aktivity denne, vykazovali lepší nočný spánok.

• Pridajte vystavenie svetlu: Svetlo je kľúčovým regulátorom cirkadiánneho rytmu, takže ak je to možné, prirodzené svetlo počas dňa môže pomôcť pri nočnom spánku. Ak je prístup k prirodzenému svetlu obmedzený v dôsledku počasia alebo iných faktorov, môže vám pomôcť vnútorná terapia jasným svetlom.

• Vyhýbajte sa stimulantom: Najlepšie je vyhýbať sa kofeínu, alkoholu a nikotínu, ak je to možné. Okrem toho niektoré lieky používané na zvládanie demencie môžu interferovať so spánkom, preto sa porozprávajte s lekárom o najlepšom čase dňa na podávanie liekov.

• Liečba bolesti a porúch spánku: Ak má senior s demenciou bolesť, poruchu spánku alebo depresiu, liečba tohto stavu môže zlepšiť spánok. Lekár môže pomôcť pri skúmaní možností liečby.

• Vytvorte upokojujúce prostredie spálne: Tmavá, tichá a pohodlná spálňa podporuje spánok. Niektorým klientom s demenciou prospieva, keď majú blízko postele obľúbené predmety. Ak úplná tma neupokojuje, pridajte nočné svetlá, aby ste vytvorili pocit bezpečia.

Niektoré z týchto postupov spánkovej hygieny môžu byť pre niekoho s demenciou ťažké. Napríklad nemusí byť možné kontrolovať hladinu hluku v spálni v domove dôchodcov alebo v zariadení s asistenčnou službou. Zvážte pridanie zariadenia na biely šum na maskovanie vonkajšieho hluku. Senior s demenciou môže mať tiež problémy s udržiavaním pravidelného spánku v dôsledku zdriemnutia alebo rôznych každodenných činností, ale udržiavanie konzistentného času bdenia môže stále pomôcť stabilizovať cirkadiánny rytmus.

Úloha liekov

Lieky sa považujú za poslednú možnosť pre seniorov s demenciou. Riziká spánkových pomôcok zahŕňajú zvýšený zmätok, sedáciu a riziko pádov alebo zranení.