PRIHLÁSENIE NA VSTUP DO NEMECKA

V tomto čase pandémie, keď platia sprísnené pravidlá pri cestovaní je nevyhnutné dodržať všetky podmienky pred vycestovaním najmä, keď cestujete zo štátu, ktorý je zaradený medzi vysokorizikové krajiny s vysokým výskytom ochorenia COVID-19.

Medzi takéto krajiny je zaradená aj Slovenská republika. Takže, keď sa rozhodnete cestovať do Nemecka, musíte sa pred vycestovaním bezpodmienečne prihlásiť na vstup do Nemecka. Najjednoduchšie je zaregistrovať svoj príchod do Nemecka ešte pred odchodom zo Slovenska na stránke www.einreiseanmeldung.de .

Po vyplnení požadovaných informácií Vám bude následne vygenerovaný doklad o registrácii. K tomu ešte dostanete PIN kód, ktorý Vám možní pripojiť k digitálnej registrácii aj doklad o vykonanom teste, očkovaní alebo prekonaní a v prípade opatrovateľky aj legitimáciu od svojho zamestnávateľa. Keď to takto urobíte, po príchode do Nmecka Vás nebude kontaktovať regionálny úrad zdravia. V prípade, že doklady k registrácii nepriložíte v digitálnej podobe, jeden deň po príchode je potrebné zaslať na úrad zdravia na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii kópiu negat. COVID testu a legitimáciu od zamestnávateľa. Týmto sa končí Vaša karanténa.