PRAVIDLÁ PO 20. MARCI

Vláda schválila predĺženie núdzového stavu s platnosťou od ⏳ 20. marca do 28. apríla ⏳ (ak nedôjde ku skráteniu alebo predĺženiu) a súčasťou toho predĺženia je aj zákaz vychádzania od 05:00 ráno do 01:00 s rôznymi výnimkami.

Doteraz bola v platnosti výnimka zo zákazu vychádzania v prípade že ste išli do zahraničia pre ľubovolný dôvod.
Spomínané uznesenie už vyšlo (link tu: bit.ly/3loH7Gc )
 
Toto obmedzenie sa nevzťahuje: (strana 4, bod 14)
na cestu na účel vycestovania do zahraničia, okrem cesty na rekreáciu v zahraničí, a cestu späť pri návrate zo zahraničia, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak ju vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.
 
V praxi to znamená že od 20. marca krajina nezakázala vycestovanie ako také, ale upravila výnimku za akých podmienok neplatí na vás zákaz vychádzania (cestovanie do zahraničia pre všetky dôvody okrem rekreácie), respektíve platí (v prípade cesty do zahraničia na rekreáciu), kedy by ste nemali teda opustiť domov v 05:00-01:00.
????Dôležitý je aj fakt, že keď sa budete vracať zo zahraničia (z lubovolného dôvodu) v čase 05:00-01:00 budete potrebovať PCR alebo antigenový test, aby ste neporušili podmienky zákazu vychádzania (nesúvisí to s karanténou).
????Zároveň platí, že v čase 01:01-4:59 zákaz vychádzania nie je.
 
Pôvodne pravidlá po návrate ostávajú nezmenené a teda:
????VŠETKY krajiny ostávajú aj naďalej ♥️červené♥️ a režimy návratu platia rovnako bez zmeny pre krajiny v EU aj mimo EU:
????Každý prichádzajúci sa musí zaregistrovať do korona.gov.sk/ehranica, musí ísť do domácej izolácie a následne na bezplatný ???? PCR test???? najskôr na 8. deň.
????Karanténa sa končí obdržaním negatívneho výsledku testu
????V prípade že nechcete/nepôjdete na test, izolácia končí automaticky po 14 dňoch. Platí iba v prípade príchodu z EU a iba ak nemáte žiadne príznaky.
 
Bez zmeny je aj nový režim, ktorý platí pre nasledujúce skupiny:
???? Kompletne zaočkovaných (ak uplynulo minimálne 14 dní od 2. dávky vakcíny)
???? Tých, čo za posledných 90 dní prekonali Covid a majú o tom potvrdenie
???? Pendleri v krajinách EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Veľkej Británie, PATRIA SEM AJ OAPTROVATEĽKY
Na stiahnutie: Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania
????????Pre túto skupinu platí ????????:
???? pri vstupe na územie SR sa musia preukázať antigénovým testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín
???? najneskôr pri vstupe na územie SR sa musí zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica
 ???? musia sa podrobiť izolácii, avšak tá im končí negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý môže osoba podstúpiť hoci aj okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR. V prípade, že osoba takýto okamžitý test nepodstúpi, prejde bežným režimom registrácie cez formulár ehranica (najskôr na 8. deň test, ak je negatívny, izolácia sa končí. Bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).
 
????Hranice ostávajú aj naďalej otvorená a bez problémov sa viete dostať na letisko vo Viedni, Budapešti alebo Prahe (keďže sa to berie ako tranzit) a rovnako z letiska domov na Slovensko. Čo sa týka možnosti niekoho vyzdvihnúť / odviesť na ????letisko???? v susednom state, tak stále môžete, no dôležité je sa najneskôr pri odchode zo Slovenska sa zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk
 
.