PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRED PRÍCHODOM NA SLOVENSKO

Všetci, ktorí radi cestujeme sme isto postrehli, že 19.júla 2021 vstúpila do platnosti nová vyhláška týkajúca sa pravidiel na hraniciach. Čo sa zmenilo, kto musí ostať v karanténe a kto je považovaný za plne zaočkovanú osobu? Zmeny sa dotýkajú najmä zaočkovaných ľudí prvou dávkou.

Cieľom novej vyhlášky je predísť významným zmenám na hraniciach pre šírenie infekčnejšieho delta variantu, ktorý je už v mnohých krajinách rozšírený a chrániť zdravie obyvateľstva. Oproti predošlej Vyhláške č. 226 sa od pondelka, 19.7.2021, zmenila definícia plne zaočkovanej osoby. Podľa novej vyhlášky sa za plne zaočkovanú bude považovať osoba:
• najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
• najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
• osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 (aj po zistení ochorenia antigénovým testom v prípade, že o tejto skutočnosti vie lekár pacienta a vydá mu o nej potvrdenie).
Plne zaočkované osoby sú povinné registrovať sa cez formulár eHranica, pričom prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov a po príchode na Slovensko nemusia ísť do karantény.
Karanténe sa môžú cestujúci vyhnúť aj vtedy ak pred cestou absolvujete PCR test a ako pendler máte od zamestnávateľa potvrdenie o vykonávaní práce v zahraničí. Konkrétne citujem:
Nezaočkované osoby majú výnimku z karantény ak:
• nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
• majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
• prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.

Definícia pendlera od 19.7.2021
• Osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v iných krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo na Ukrajine, pričom za posledných 14 dní navštívila iba tieto krajiny a cestuje iba za prácou.
• Osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v iných krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestuje iba za prácou.
Režim na hraniciach pre pendlerov od 19.7.2021
• Do 1. septembra 2021 stačí jedna registrácia cez formulár eHranica
• Do 1. septembra 2021 majú výnimku z karantény ak majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce a majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
• Zaočkovaným pendlerom platí registrácia na eHranici 6 mesiacov, po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu, ani sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

Zdroj: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/pravidla-pre-cestovanie-navrat-na-slovensko-19-7-2021