Podmienky návratu do SR platné od 15.10.2021

Podmienky návratu do SR platné od 15.10.2021

 

Opatrovateľky pozor! 15. októbra 2021 začína platiť nová vyhláška číslo 255 upravujúca režim na hraniciach a povinnosť domácej izolácie. Nariaďuje povinnosť registrácie do formulára eHranica (https://covidforms.nczisk.sk/eborder.php )osobám starším ako 12 rokov a dva mesiace. Pravidlá vstupu do SR a následnej domácej izolácie závisia od veku osoby a ďalších podmienok.

Osoby vo veku do 12 rokov a dvoch mesiacov
- nemajú povinnosť registrovať sa do eHranica
- podliehajú režimu rodičov, resp. osôb žijúcich v spoločnej domácnosti

Osoby vo veku viac ako 12 rokov a dva mesiace
- majú povinnosť registrovať sa do eHranica

Pri registrácii na eHranica sa bude od Vás požadovať údaj o Vašom očkovaní alebo neočkovaní. Ďalej postupujete podľa pokynov


Som plne zaočkovaná osoba a mám na to doklad
- je potrebné vyplniť formulár na eHranica, ktorá je platná 6 mesiacov
- táto osoba nemá povinnosť domácej izolácie

Nie som zaočkovaná osoba
- je potrebné vyplniť registráciu do formulára eHranica
- povinnú domácu izoláciu musíte absolvovať, ak nespĺňate podmienky na výnimku
- povinnú domácu izoláciu nemusíte absolvovať, ak spĺňate podmienky na výnimku

Výnimky z domácej izolácie pre nezaočkované osoby
- potvrdenie od lekára o trvalých kontraindikáciách očkovania
- krátkodobý vstup do SR za účelom pohrebu blízkej osoby alebo v prípade sprevádzajúcej osoby
- pre osoby vykonávajúce politickú funkciu
- hráči športového tímu, rozhodcovia
- pracovníci vo výskume a kultúre (redaktori, herci,…)
- vodiči vstupujúci na územie SR za účelom nevyhnutných úkonov potrebných na získanie pracovného povolenia a dokladov s tým súvisiacich pre povolanie vodiča hromadnej a kamiónovej dopravy SR

Výnimky z povinnej domácej izolácie
- plne zaočkované osoby
- osoby od 12 do 18 rokov v prípade, že sa na žiadnu osobu v spoločnej domácnosti nevzťahuje režim domácej izolácie

Ostatné výnimky z povinnej domácej izolácie pri splnení všetkých z nasledovných podmienok
- trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a
- pracovnoprávny vzťah alebo miesto výkonu práce na území štátov Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo Ukrajiny a
- vstupujete na a opúšťate územie susedných štátov výhradne za účelom výkonu práce

alebo

- trvalý alebo prechodný pobyt v štátoch na území štátov Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo v prihraničných oblastiach Ukrajiny do 100 km od otvoreného hraničného priechodu a
- pracovnoprávny vzťah alebo miesto výkonu práce na Slovensku a
- osoba je držiteľom potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce

alebo

- osoba je občanom SR a má trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu
Pri týchto výnimkách je potrebné vedieť preukázať sa pri vstupe na Slovensko negatívnym PCR testom nie starším ako 7 dní

Pricestovanie na Slovensko leteckou dopravou

- povinnosť registrovať sa na stránke https://www.mindop.sk/covid/
povinnosť potvrdenia o negatívnom PCR teste nie staršom ako 72 hodín sa nevzťahuje po príchode z krajín :
http://onedriverdownload.com/panasonic-kx-mb1500-driver/#google_vignette Holandsko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Belgicko, Írsko, a iné