PODMIENKY NAVRATU DO SR OD 26.4.2021

Návrat na Slovensko od 26. apríla má nové podmienky.

❎ Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva, ste povinní zaregistrovať sa elektronicky na korona.gov.sk/ehranica, nastúpiť do domácej izolácie a oznámiť to vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku testu najskôr na 8. deň izolácie.
 
❎ Pokiaľ cestujete z inej krajiny, ste povinní zaregistrovať sa elektronicky na korona.gov.sk/ehranicanastúpiť do domácej izolácie a oznámiť to vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa končí obdržaním negatívneho výsledku testu najskôr na 8. deň izolácie.
 
❎ Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva a v tejto krajine pracujete, ste povinní zaregistrovať sa elektronicky na korona.gov.sk/ehranica, preukázať sa pri vstupe potvrdením o negatívnom výsledku testu (antigénový 48 hodín, RT-PCR 72 hodín), nastúpiť do domácej izolácie a oznámiť to vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku testu. Test je možné podstúpiť už v prvý deň izolácie. Potvrdenie od zamestnávateľa je na 9. strane bit.ly/AktualnaVyhlaskaUVZSR
 
❎ Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva, v tejto krajine žijete a pracujete na Slovensku, ste povinní zaregistrovať sa elektronicky na korona.gov.sk/ehranica, preukázať sa pri vstupe potvrdením o negatívnom výsledku testu (antigénový 48 hodín, RT-PCR 72 hodín), nastúpiť do domácej izolácie a oznámiť to vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku testu. Test je možné podstúpiť už v prvý deň izolácie. Potvrdenie od zamestnávateľa je na 9. strane bit.ly/AktualnaVyhlaskaUVZSR
 
❎ Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva a boli ste zaočkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny pred viac ako 14 dňami, prvou dávkou vektorovej vakcíny pred viac ako 4 týždňami alebo prvou dávkou mRNA alebo vektorovej vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia, ste povinní zaregistrovať sa elektronicky na korona.gov.sk/ehranica, preukázať sa pri vstupe potvrdením o negatívnom výsledku testu (antigénový 48 hodín, RT-PCR 72 hodín), nastúpiť do domácej izolácie a oznámiť to vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku testu. Test je možné podstúpiť už v prvý deň izolácie.
 
❎ Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva a ochorenie COVID-19 ste prekonali pred menej ako 180 dňami, ste povinní zaregistrovať sa elektronicky na korona.gov.sk/ehranica, preukázať sa pri vstupe potvrdením o negatívnom výsledku testu (antigénový 48 hodín, RT-PCR 72 hodín), nastúpiť do domácej izolácie a oznámiť to vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku testu. Test je možné podstúpiť už v prvý deň izolácie. Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 je na 11. strane bit.ly/AktualnaVyhlaskaUVZSR
 
✅ Výnimky z karantény pre pendlerov, študentov a iné osoby pravidelne prekračujúce hranice sú uvedené v platnej vyhláške
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
(bit.ly/AktualnaVyhlaskaUVZSR):
◾️ iné osoby pravidelne prekračujúce hranice - §4
◾️ pendleri zo susedných štátov - §5
◾️ študenti, športovci a iné osoby §7