PODMIENKY CESTOVANIA DO HOLANDSKA

Chcete vedieť, či sa zmenili podmienky cestovania do Holandska? Prečítajte si aktuálny prehľad informácií.

Pri využití leteckej a lodnej prepravy do Holandska sa musia cestujúci z tzv. rizikových krajín – aj občania SR, mimo predloženia potvrdenia o negatívnom molekulárnom teste (napr. PCR) na COVID-19, preukázať aj potvrdením o negatívnom rýchloteste (AG/LAMP) s platnosťou do 24 hodín pri nástupe do lietadla, na trajekt, alebo na loď.
❗️Výnimka: ak má molekulárny test (napr. PCR) platnosť do 24 hodín pri nástupe, nevyžaduje sa potvrdenie o negatívnom rýchloteste. Pri tranzite cez holandské letiská platí povinnosť predložiť iba potvrdenie o negatívnom molekulárnom teste (napr. PCR) na COVID-19, nevyžaduje sa viac povinnosť predložiť aj potvrdenie o negatívnom rýchloteste.
Pri využití dopravy vlakom, alebo autobusom do Holandska (vrátane tranzitu) sa musia cestujúci z tzv. rizikových krajín – aj občania SR, preukázať potvrdením o negatívnom molekulárnom teste (napr. PCR) na COVID-19.
❗️Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na cestovanie osobným/firemným autom a ani pri využití súkromného prepravcu.
ℹ️ Zoznam krajín, pre ktoré platí zákaz letov do Holandska: https://bit.ly/3u32fER
 
???? Povinnosť preukázať sa negatívnymi testami sa nevzťahuje na:
• deti do 13 rokov;
• cestujúcich z bezpečných krajín;
• cezhraničných pracovníkov a cezhraničných študentov;
• držiteľov diplomatického preukazu totožnosti vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Holandska;
• držiteľov diplomatických pasov;
• hlavy štátov a členov zahraničných vlád;
• cestujúcich v leteckej doprave, ktorých cieľovou destináciou nie je Holandsko a ktorých let bol do Holandska presmerovaný v dôsledku nepredvídaných okolností;
• jednotlivcov s cestovným príkazom NATO alebo s vízami NATO-2.
✅ Požiadavky na rýchlotest (AG/LAMP) na COVID-19
*Potvrdenie o negatívnom rýchloteste (AG/LAMP):
• je nevyhnutné mať ešte pred nástupom na palubu lietadla, trajektu, alebo lode;
• musí mať platnosť do 24 hodín pri vstupe na palubu lietadla, trajektu alebo lode;
• negatívny výsledok testu musí byť v angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine, portugalčine, španielčine alebo holandčine.
*Dokument sa kontroluje v 5 bodoch:
• typ testu: musí ísť o rýchlotest (AG alebo LAMP);
• výsledok testu: musí byť negatívny (alebo nezistený);
• meno a priezvisko: v súlade s údajmi uvedenými v cestovnom pase alebo občianskom preukaze;
• dátum a čas absolvovania testu: test s platnosťou do 24 hodín pri vstupe na palubu lietadla, trajektu, alebo lode (pre zamestnancov v doprave/logistike môže mať test platnosť do 24 hodín pri nástupe do lietadla, trajektu, alebo lode);
• relevantný je čas odobratia vzorky, nie vyhotovenia potvrdenia;
• informácia o medicínskom zariadení alebo laboratóriu, ktoré vykonalo test;
• výsledok testu sa akceptuje v tlačenej a aj elektronickej podobe;
• preklad výsledku testu je povolený iba ak má originálny podpis alebo pečiatku lekára alebo inštitúcie, ktorá test vykonala.
???? Výnimky z požiadavky predložiť negatívny výsledok rýchlotestu:
• deti do 13 rokov;
• cestujúci z bezpečných krajín;
• cezhraniční pracovníci a cezhraniční študenti;
• námorníci pracujúci na trajektoch, alebo lodiach (presné podmienky získajú od zamestnávateľov). Výnimky sa nevzťahujú na námorníkov na komerčných jachtách alebo rekreačných plavidlách;
• posádka lietadiel za predpokladu neopustenia priestoru lietadla vo Veľkej Británii, Írsku alebo Južnej Afrike;
• cestujúci, ktorých cieľovou destináciou nie je Holandsko, ale v dôsledku nepredvídaných okolností bol ich let presmerovaný na letisko v Holandsku;
• námorníci, ak cestujú za účelom výkonu práce. Výnimka sa nevzťahuje na námorníkov na komerčných jachtách a rekreačných plavidlách;
• jednotlivci s cestovným príkazom NATO alebo s vízami NATO-2;
• držitelia diplomatického preukazu totožnosti vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Holandska;
• držitelia holandských diplomatických pasov a diplomatických pasov cudzích krajín;
• hlavy štátov a členovia zahraničných vlád.
✅ Požiadavky na molekulárny (NAAT) test na COVID-19
*Potvrdenie o negatívnom molekulárnom teste:
• je nevyhnutné mať ešte pred nástupom na palubu lietadla, vlak, autobus, alebo loď;
• musí mať platnosť do 72 hodín pri vstupe do krajiny.
*Dokument sa kontroluje v 5 bodoch:
• typ testu: použitým testom musí byť molekulárny test (PCR, RT PCR, LAMP, TMA, alebo mPOCT) na Sars-Cov-2/COVID-19. Akýkoľvek iný typ testu, vrátane rýchlotestu, je neplatný;
• výsledok testu: musí byť negatívny (alebo nezistený);
• meno a priezvisko: v súlade s údajmi uvedenými v cestovnom pase alebo občianskom preukaze;
• dátum a čas absolvovania testu: test s platnosťou do 72 hodín pri príchode do Holandska (relevantný je čas vykonania testu, nie vyhotovenia potvrdenia);
• informácia o medicínskom zariadení alebo laboratóriu, ktoré vykonalo test;
• výsledok testu sa akceptuje v tlačenej a aj elektronickej podobe;
• preklad výsledku testu je povolený iba ak má originálny podpis alebo pečiatku lekára alebo inštitúcie, ktorá test vykonala.
???? Výnimky z požiadavky predložiť negatívny výsledok PCR testu:
• deti do 13 rokov;
• cestujúci z bezpečných krajín;
• cezhraniční pracovníci a cezhraniční študenti;
• jednotlivci, ktorí pracujú v sektore nákladnej dopravy, logistiky a ďalší dopravný personál. Patria sem vodiči nákladných vozidiel a pracovníci na kontajnerových lodiach, nákladných lodiach (napr. spracovanie rudy a uhlia), tankeroch (palivo a chemikálie) a rybárskych plavidlách. Ďalej jednotlivci pracujúci v energetickom sektore vrátane ropných a plynových plošín a pobrežných veterných fariem, offshore spoločností poskytujúcich služby v tomto sektore, členov leteckej posádky a posádky výletných lodí a trajektov, ak cestujú do Holandska za účelom výkonu práce;
• námorníci, ak cestujú za účelom výkonu práce. Výnimka sa nevzťahuje na námorníkov na komerčných jachtách a rekreačných plavidlách;
• jednotlivci s cestovným príkazom NATO alebo s vízami NATO-2;
• držitelia diplomatického preukazu totožnosti vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Holandska;
• držitelia holandských diplomatických pasov a diplomatických pasov cudzích krajín;
• hlavy štátov a členovia zahraničných vlád.
✅ Vymedzenie pojmu cezhraničný pracovník/študent
Cezhraničný pracovník/študent žije v členskom štáte EÚ, krajine schengenského priestoru alebo vo Veľkej Británii a pracuje/študuje/navštevuje školu v Holandsku/v členom štáte EÚ, krajine schengenského priestoru alebo vo Veľkej Británii a cestuje späť do miesta svojho bydliska najmenej 1x týždenne.
*Doklad o štatúte cezhraničného pracovníka/študenta
*Povinnosťou je preukázať sa:
• dokladom o pobyte (napríklad nájomná zmluva alebo potvrdenie od mesta/obce);
• dokladom o tom, kde je výkon práce/štúdia/návšteva školy (napríklad pracovná zmluva, vyhlásenie zamestnávateľa, doklad o zápise na univerzitu alebo inú školu alebo vyhlásenie univerzity alebo školy);
• dokladom o cestovaní minimálne 1x týždenne podľa vyššie uvedenej informácie Vymedzenie pojmu.
✅ Pravidlá pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 (medzinárodná preprava)
Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a ktoré nemôžu predložiť negatívny výsledok molekulárneho testu, môžu do Holandska pricestovať s predložením nasledovných dokumentov:
• potvrdenie o pozitívnom výsledku molekulárneho testu (napr. PCR) na základe vzorky odobratej 2 až 8 týždňov pred vycestovaním;
• potvrdenie o pozitívnom výsledku molekulárneho testu (napr. PCR) na základe vzorky odobratej najneskôr 72 hodín pred príchodom do Holandska;
• potvrdenie o negatívnom výsledku rýchlotestu na základe vzorky odobratej max. 24 hodín pred nástupom na palubu lietadla, lode, alebo trajektu.
*V prípade pozitívneho výsledku rýchlotestu, je nevyhnutné predložiť nasledovné dokumenty:
• potvrdenie o pozitívnom výsledku molekulárneho testu (napr. PCR) na základe vzorky odobratej 2 až 8 týždňov pred vycestovaním;
• potvrdenie o pozitívnom výsledku molekulárneho testu (napr. PCR) na základe vzorky odobratej najneskôr 72 hodín pred príchodom do Holandska;
• potvrdenie (s podpisom a odtlačkom pečiatky lekára) o neinfekčnosti vydané do 72 hodín pri nástupe na palubu lietadla, lode alebo na trajekt.
ℹ️ Zoznam tzv. bezpečných krajín, z ktorých je možné vycestovať do Holandska bez povinností: https://bit.ly/3u7NyjI
 
ℹ️ Podmienky a pravidlá odporúčanej karantény a testovania v Holandsku: https://bit.ly/3bGoom4