OPATROVATEĽKA A CUDZIE JAZYKY

Ovládať v dnešnej dobe cudzie jazyky je veľkou výhodou pri hľadaní práce alebo cestovaní. Ako sa však k učeniu cudzieho jazyka dostať? Nájsť si správny spôsob, čas i učiteľa vyžaduje určitý čas a najmä pevné rozhodnutie a aj vytrvalosť. Najdôležitejšie je mať silnú motiváciu, prečo sa jazyk potrebujeme naučiť. Ak vieme, že vďaka jazykovým znalostiam si môžeme nájsť lepšie platenú prácu v zahraničí, poháňa nás to k učeniu.

Aj opatrovateľky potrebujú pre svoju prácu aspoň základy nemeckého, či anglického jazyka, pritom však vieme, čím lepší jazyk, tým lepšie finančné ohodnotenie. Preto treba na zdokonaľovaní jazyka stále pracovať.
Na trhu sa nám ponúka množstvo odborných učebníc pre samoukov, online jazykových kurzov alebo prezenčných klasických hodín jazyka v jazykových školách.
Pri učení sa cudzieho jazyka je nevyhnutné byť v kontakte s autentickým jazykom danej krajiny, a to buď počúvaním rádia, čítaním cudzojazyčných kníh, samozrejme najprv v zjednodušenej forme alebo sledovaním televíznych správ a filmov v pôvodnom znení, najlepšie aj s titulkami v cudzom jazyku. Takto sa nám rozširuje slovná zásoba v rôznych témach a oblastiach života. No tomuto všetkému predchádza naučenie sa a porozumenie gramatiky, vedieť tvoriť vety a ovládať základné časy. Potom už len naberať na slovíčkach, hlavne slovesách a vedieť napodobniť prízvuk i výslovnosť.
Pre opatrovateľky môže byť veľmi osožné zapísať sa do špeciálneho jazykového kurzu a absolvovať odbornú jazykovú prípravu, ktorá je zameraná predovšetkým na bežnú komunikáciu v rodine, s klientom ale aj na odbornú slovnú zásobu, pomenovanie chorôb a popis činností pri opatrovaní, či poskytnutí lekárskej pomoci. Spôsobov výuky cudzieho jazyka je niekoľko. Niekomu vyhovuje viac pracovať s učebnicou, počúvať nahrávky k lekciám, niekomu skôr sledovať kurz online. Jedným tipom ako sa naučiť nemčinu pre opatrovateľky je aj videokurz na youtube.com pod týmto názvom. V jednotlivých lekciách sa učiaci naučí základy gramatiky, stavbu ľudského tela a choroby.
Akúkoľvek metódu si na učenie jazyka zvolíme, potrebujeme hlavne vydžať a nevzdať sa ak sa nám to nedarí podľa našich predstáv. S ovládaním ďaľšieho jazyka budeme zase o čosi vnútorne bohatší.