OPATROVANIE SENIOROV DOMA

Zvládneme to doma alebo musíme zapísať rodiča do zoznamu čakateľov pri umiestnení do domova dôchodcov, či iného zariadenia? Väčšinu dospelých detí čaká raz odpoveď na túto otázku. Keďže rodičom roky pribúdajú a choroby tiež, častokrát si už nevedia vystačiť pri svojej opatere. O to viac, keď jeden z partnerov náhle ochorie alebo zomrie. V staršom veku je veľmi bežná mozgová príhoda u starých ľudí, po ktorej väčšinou zostávajú seniori ochrnutí a nie sú viac schopní žiť bez pomoci a dohľadu. Hlavne ak seniori prestanú byť mobilní, začnú mať prejavy demencie, poruchy správania a spánku prichádza čas hľadať pre nich pomoc.

Aké má výhody domáca starostlivosť? V prípade, že je to v rodine možné, predsa len sa pokúsiť o túto domácu starostlivosť, treba vedieť viac o príspevkoch, ktoré sa môžu žiadať od štátu. Takto môžu domáci opatrovatelia získať finančnú pomoc pri opatere. Jeho výška je viazaná zákonom na životné minimum. O príspevok žiada opatrovateľ, nie opatrovaná osoba. Žiadateľ však musí spĺňať viacero podmienok. Musí patriť do rodiny alebo s opatrovaným človekom bývať. Opatrovaná osoba musí byť ťažko zdravotne postihnutá a odkázaná na opatrovanie, toto sa určuje vypracovaním odborného posudku.
Senior môže naďalej zostať vo svojom domácom prostredí ak pre neho je zabezpečená opatrovateľská služba. O takýto druh služby sa žiada na obecnom úrade, po žiadosti sa opäť vypracuje posudok. Poplatok za opatrovateľskú určuje samospráva podľa všeobecne záväzného nariadenia. Niekedy je možná aj kombinácia príspevku na opatrovanie a opatrovateľskej služby či pobytu v stacionári.
Najhlavnejšie pozitívum prečo vyskúšať opatrovanie seniorov doma je, že takto sa u nich znižuje riziko nemocničných nákaz a najmä nemajú pocit, že sú už nepotrební, vysunutí od svojich najbližších medzi úplne neznámych ľudí do cudzieho prostredia.
Opatrovateľky zohrávajú v domácnosti veľmi dôležitú úlohu, pretože im dodávajú istotu a stálly pocit bezpečia.