OČKOVANIE- NÁDEJ V BOJI PROTI PANDÉMII

Očkovanie na Slovensku bolo zavedené v 50-tych rokoch 20. storočia. Od tejto doby sa zavádzajú do imunizačného programu nové druhy očkovania. Vďaka pravidelnému očkovaniu sa podarilo na Slovensku zničiť detskú obrnu a eliminovať výskyt záškrtu a tetanu u detí a mladistvých. Deti sa u nás očkujú povinne proti 10 závažným infekčným ochoreniam.

Keďže od začiatku minulého roku takmer celý svet i naša krajina trpí koronavírusovou pandémiou, spustilo sa v decembri 2020 očkovanie proti vírusu SARS-CoV-2, ktorý zapríčiňuje ochorenie COVID-19.

Anglické skratky označujúce tento vírus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrom- Coronavirus-2) a chorobu COVID (Coronavirus- Disease) nesú vo svojom názve symptóm ochorenia. Jedná sa o vážny respiračný syndróm, pričom u ľudí s ťažším priebehom choroby sa vyskytujú ťažkosti pri dýchaní, dokonca i nutnosť umelej pľúcnej ventilácie.

V snahe zamedziť šíreniu nákazy začali sa u nás prednostne očkovať rizikové skupiny obyvateľstva, ktoré sú pri výkone svojej práce najviac ohrození ochorením, najmä lekári, zdravotný personál, pracovníci kritickej infraštruktúry, postupne učitelia, ľudia vo vyššom veku, či obyvatelia domov dôchodcov. Jednotlivé skupiny obyvateľstva sú zaradené do programu očkovania v 11 fázach, momentálne je otvorená 3. fáza očkovania, v ktorej sa môžu zaočkovať ľudia nad 75 rokov a všetci tí, ktorí patria do predchádzajúcej fázy očkovania.

Na očkovanie sa treba vopred zaregistrovaťna https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

Aby bolo však očkovanie účinné, potrebné sú dve dávky vakcíny v časovom odstupe 3-4 týždne. Výskumné laboratóriá vyvinuli viacero druhov očkovacích látok, ktoré rôznym spôsobom napádajú a likvidujú koronavírusovú infekciu. Naďalej pracujú na iných spôsoboch vakcinácie formou tabletiek, či nosových prípravkov. Taktiež sa snažia vytvoriť lieky proti účinné proti COVIDu-19.

Hoci sa mnohí stavajú skepticky k otázke očkovania, je to jedna z možností ako zastaviť šírenie infekcie medzi ľuďmi a vrátiť sa k normálenemu spôsobu života.

Vakcinácia by nám mala umožniť voľný pohyb aj ľahší prístup k cestovaniu. Vakcinačný preukaz bude už nevyhnutný napr. pri ceste do Austrálie, ale uvažujú o tom aj iné európske úrady. Zatiaľ je pri príchode do krajín EÚ povinná karanténa a negatívny PCR test.

O očkovanie majú záujem aj opatrovateľky, ktorých vakcína môže chrániť nielen pri výkone svojej práce ale zároveň chráni aj zverených ľudí do opatery.