Ochrana zdravia opatrovateľky

Pri starostlivosti o chorého človeka je najdôležitejším faktorom vždy ochrana vlastného zdravia. Opatrujúci sa nesmie vystavovať nebezpečenstvu nakazenia, a to zvlášť v situácii, keď sa v komunite, v rodine, či dome seniorov šíri prenosné ochorenie.

Aj COVID-19 patrí medzi vírusové ochorenia, ktoré sa prenáša z človeka na človeka a pri kontakte s chorým ľahko dôjde k šíreniu nákazy. Znamená to, že zdravý človek sa môže nakaziť a ochorieť pri kontakte s chorým človekom. Vírus je veľmi malá čiastočka, viditeľná len pod mikroskopom. Do tela preniká vdýchnutím vzduchu alebo cez oči, nos a ústa. Preto je dôležitou ochranou proti nakazeniu nosenie rúška alebo respirátora a najmä dezinfekcia rúk. Tento vírus môže u niektorých ľudí spôsobiť vážny zápal pľúc, ktorý môže byť veľmi nebezpečný. Horšie je, že mnoho ľudí s ochorením však nemusia mať žiadne respiračné príznaky.

Ochorenie sa prejavuje zvláštnou únavou, boleťami kĺbov, svalom, kašĺom, teplotou, suchým nosom, dokonca aj hnačkou a bolesťami brucha. Keďže sa vírus z tela chorého človeka vylučuje pri rozprávaní, vydychovaní, kašľaní, kýchaní, či tečení z nosa, dostáva sa i do veľkej vzdialenosti. Môže sa tiež zachytiť na rukách chorého, predmetoch ktorých sa dotýka, čím sa zdravý po ich dotyku bezprostredne kontaminuje. K nákaze dochádza aj pri kontakte na vzdialenosť menšiu ako 2 metre po dobu dlhšiu ako 15 minút hlavne, keď je vzdialenosť menšia a čas dlhší, najmä v uzavretom priestore. Ochorenie sa však neprejaví hneď po nakazení. Inkubačná doba trvá približne 10 dní, kým prídu prvé náznaky choroby.

Rúško a respirátor filtrujú vdychovaný vzduch, preto zabránia vírusu preniknúť do dýchacích ciest. Vírus sa však môže zachytiť zvonku na rúšku a respirátore, preto sa ich počas nosenia nesmieme dotýkať. Po ich použití považujeme rúško a respirátor za infekčné, dotýkame sa ich len prostredníctvom gumičiek a zlikvidujeme ich do nebezpečného odpadu. Po zosadení rúška z tváre je potrebné si ruky dezinfikovať, aby sme sa snáď kontaminovanými rukami nedotkli tváre, očí či úst. Nezabúdajme ale na to, že len suché ruky je možné dezinfikovať účinne a taktiež ak je rúško alebo respirátor vlhký, nezabezpečuje našu ochranu účinne. Čo sa týka alkoholových dezinfekčných prostriedkov, myslime na to, že ak zostanú otvorené, alkohol sa vyparí a strácaju na svojej účinnosti. Okrem všetkých týchto opatrení nie je isté, či sa nákaze vyhneme. Ak choroba už príde, dotujme naše telo dávkou vitamínov, hlavne D a C, veľa pime a držme sa v prísnej karanténe berúc ohľad na ľudí okolo nás.