OBMEDZENIA NA HRANICIACH OD DNES 16.11.2020

⚠️OBMEDZENIA NA HRANICIACH OD DNES⚠️

Ak ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ mimo zoznamu menej rizikových krajín
Pre všetky osoby, ktoré od 16. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie SR, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

⚠️Ak ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ mimo zoznamu menej rizikových krajín
Pre všetky osoby, ktoré od 16. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie SR, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:
- obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
- pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
pri bezpríznakovom priebehu izolácie u detí do troch rokov, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Tieto osoby sú povinné:
❗️najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky byť registrované na webe korona.gov.sk/ehranica,
❗️počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením podľa písmena a) príslušníkom Policajného zboru SR,
❗️podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,

Tieto povinnosti sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.
Informácie o výnimkách a hraničný režim s Českou republikou, Rakúskom, Maďarskom a Poľskom sú uvedené vo pdf vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR (pdf; 278.17 KB)