NEMECKO OSLAVUJE SVOJ DEŇ ZJEDNOTENIA

Deň nemeckej jednoty je štátnym sviatkom znovuzjednoteného Nemecka. Dňa 3.októbra 1990 bola Nemecká demokratická republika vrátane východného Berlína po 28 rokoch pripojená k Nemeckej spolkovej republike. Skončil sa takto konečne dlhý čas rozdelenia rodín, národu, krajiny a zároveň aj celej Európy.

K rozdeleniu bývalého Nemecka došlo po skončení druhej svetovej vojny (1939-1945). V jeho západných okupačných zónach, okupovanými Spojenými štátmi americkými (USA), Spojeným kráľovstvom a Francúzskom, vyhlásili 7. septembra 1949 Nemeckú spolkovú republiku (NSR). O mesiac neskôr, 7. októbra 1949, vo východnej zóne okupovanej vtedajším Zväzom sovietskych socialistických republík (ZSSR) bola vyhlásená Nemecká demokratická republika (NDR). Ako symbolom rozdelenia krajiny bol múr, ktorý v rozdelenom Berlíne vybudovali v auguste 1961.

Pád Berlínskeho múru zároveň znamenal aj pád východonemeckého režimu. Rok 1990 napokon priniesol mnohé zmeny. Západonemecká mena – Nemecká marka sa stala oficiálnou menou pre oba štáty ( NSR, NDR), ale ešte predtým sa v marci konali prvé slobodné voľby, ktoré vyhrala Kresťansko demokratická strana. Jej predstavitelia začali rozhovory so západným Nemeckom, ktoré nakoniec viedli 3. októbra tohto roku k zjednoteniu oboch krajín. Tento krok bol zároveň aj prvým krokom k zjednoteniu doteraz rozdelenej Európy.
Každoročne si Nemci pripomínajú tento sviatok spomienkovou slávnosťou spojenou s oslavami.