KVÍZ: 10 OTÁZOK O EURÓPSKEJ ÚNII

Ako dobre poznáte Európsku Úniu? Otestujte svoje si znalosti v našom malom kvíze.

1. V ktorom roku vznikla Rada Európy?
A) 1949
B) 1948
C) 1950

2. Prvým z Európskych spoločenstiev, ktoré bolo založené v roku 1951 bolo
A) Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
B) Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ
C) Európske obranné spoločenstvo

3. Deň Európy sa každoročne oslavuje
A) 9. apríla
B) 9. mája
C) 9. júna

4. Ktorou zmluvou sa zmenila a doplnila Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva?
A) Amsterdamskou zmluvou
B) Maastrichtskou zmluvou
C) Lisabonskou zmluvou

5. Zmluva o Európskej únii bola podpísaná
A) v roku 1992 v Maastrichte
B) v roku 1994 v Amsterdame
C) v roku 1991 v Leakene

6. Slovensko sa stalo členom Európskej únie
A) 1. septembra 2003
B) 30. mája 2005
C) 1. mája 2004

7. Ktoré krajiny boli týmito zakladajúcimi členmi EÚ?
A) Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Taliansko a Španielsko.
B) Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko.
C) Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko a Nemecko.

8: Prvým rozšírením EÚ v roku 1973 sa zvýšil jej počet členov na deväť. Ktoré tri nové krajiny to boli?
A) Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo.
B) Dánsko, Írsko a Nórsko.
C) Dánsko, Grónsko a Spojené kráľovstvo.

9. Európska vlajka veje nad parlamentmi, budovami, parkmi a pamiatkami po celej Európe. Čo predstavuje 12 zlatých hviezd na modrom pozadí?
A) Počet krajín, ktoré boli súčasťou EÚ, keď bola vlajka navrhnutá
B) Jednotu, solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy.
C) Kruh poznania a pravdu.

10. Lisabonská zmluva nadobudla platnosť
A) 1. januára 2010
B) 1. decembra 2009
C) 1. októbra 2009


SPRÁVNE ODPOVEDE:
1A, 2B, 3B 4C, 5A, 6C, 7B, 8A, 9B, 10B