Holandsko a lockdown

Očkovanie v krajinách EÚ môžeme rozdeliť na povinné a dobrovoľné. V rámci EÚ nemá 15 krajín žiadne povinné očkovanie a 14 krajín má v imunizačnom programe zahrnuté aspoň jedno povinné očkovanie. Povinné očkovanie detí alebo rizikových skupín populácie je zavedené v krajinách ako Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Taliansko. Bez ohľadu na to, či je očkovanie povinné alebo dobrovoľné, je hradené z verejných zdrojov buď úplne alebo čiastočne. Hradenie jednotlivých druhov očkovania z verejných zdrojov si každá krajina reguluje sama.

Ukázalo sa , že variant Omicron sa veľmi rýchlo šíri aj v Holandsku. Outbreak Management Team (OMT) očakáva, že tento variant bude dominantným variantom v Holandsku

Šírenie variantu Omicron sa musí čo najskôr spomaliť, aby sa zabezpečila dostupnosť zdravotníckych služieb pre všetkých. To je dôvod, prečo vláda rozhodla, že Holandsko pôjde do karantény od nedele 19. decembra minimálne do piatka 14. januára 2022.

Otvorené v čase do 17.00 hod. zostávajú len prevádzky s nevyhnutným tovarom a exteriérové športoviská, v ktorých je povinnosť dodržiavať 1,5 m odstup. Všetky ostatné prevádzky a zariadenia, múzeá, divadlá, športoviská sú povinne zavreté.

V platnosti zostáva povinnosť zostať v izolácii v prípade symptómov ochorenia COVID-19 a nechať sa otestovať, dodržiavať základné hygienické predpisy.

O variante Omicron je známe, že sa rýchlo šíri, čo môže sektor zdravotníctva dostať pod značný tlak. Tento tlak by pocítili nielen nemocnice, ale aj služby domácej starostlivosti a opatrovanie seniorov a zdravotne postihnutých. V súčasnosti sa vypracovávajú plány pokrývajúce celý rad scenárov, aby sa zabezpečilo, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti a opatrovateľské služby budú pokračovať čo najoptimálnejším spôsobom. Cieľom je zabezpečiť, aby k nim mal prístup aj za tých najťažších okolností každý, kto potrebuje neodkladnú starostlivosť a opateru .