HALLOWEEN V ÍRSKU

Hoci sa tento sviatok pravdepodobne najviac spájate s USA, Sviatok Halloween je dedičstvom Keltov a teda svoj pôvod má práve v Írsku. Prisťahovalci z Írska tento zvyk, túto svoju tradíciu, priniesli so sebou do Ameriky v roku 1840, keď zo svojej rodnej krajiny odišli kvôli hladomoru.

Zaujímavou skutočnosťou je fakt, že pôvod sviatku je ešte starší ako pôvod sviatku cirkevného – sviatok všetkých svätých. Keďže pápež Bonifác IV. bol proti oslavám tohto sviatku, chcel ho za každú cenu zamedziť. A práve preto vznikol následne cirkevný sviatok, t.j. sviatok všetkých svätých. Halloween mal počas svojej histórie viac názvov. Haloween je slovo prevzaté z anglického výrazu Hallows Eve Day, čo doslova znamená predvečer všetkých svätých A oslavuje sa teda 31.10. v príslušnom roku. Halloween je pohanským sviatkom. Oslavuje koniec pohanského roka a je sviatkom noci Samhain, sviatkom mŕtvych.

 

Kelti považovali za relevantné len dva ročné obdobia: letné a zimné. No a práve v tomto období končí nadvláda boha slnka, ktorého strieda boh smrti a zimy. Podľa tradície išlo o jediný deň v roku, kedy sa živé duše mohli pozrieť do podsvetia. Prechod do nového zimného obdobia nebol pre Keltov ničím príjemným. Vzhľadom na míňajúce sa zásoby potravín sa totiž nastávajúce obdobie považovalo aj za obdobie hladu. Ľudia v minulosti verili, že prvý novembrový deň sa zjavujú duše mŕtvych. Tieto vracajúce sa duše chceli ovládnuť všetko živé a snažili sa tak dostať aj do tela živého človeka, pričom ochranou proti týmto duchom bolo svetlo, najskôr v podobe ohnivých uhlíkov, neskôr sa toto svetlo prenieslo do repy a až v Amerike do tekvíc, pričom táto tradícia zotrvala až do súčasnosti. Typickou črtou tohto pomerne obľúbeného sviatku sú teda vyrezávané tekvice s otvormi v podobe tváre, pričom tekvica je zvnútra osvetlená sviečkou a slúži ako lampáš. Ľudia sa počas Halloweenu prezliekajú do rôznych prevlekov strašidelných bytostí. Prevlek do rôznych kostýmov a pomaľované tváre mali taktiež za účel odpudiť zlých duchov.

Už spomínané vyrezávané tekvice so sviečkou, nazývané jack-o'-lantern, predstavovali duše zosnulých bytostí. O ich pôvode koluje množstvo legiend. Umiestňovali sa na okná a verandy, aby vítali pozostalých. Slúžili aj ako ochrana proti zlým škriatkom.

K Halloweenu sa viaže aj stará írska legenda o opilcovi Jackovi. Práve počas noci z októbra na november sa sťal pod obraz Boží a jeho duša pomaly začala opúšťať telo. Na tento okamih už čakal Diabol, no Jack ho poprosil, aby si mohol dať ešte posledný pohárik. Nemal naň však peniaze, preto Diablovi navrhol, aby sa premenil na mincu, ktorou si drink zaplatí a potom sa môže premeniť zas spať a zobrať si jeho dušu.
Diabol tak urobil, no Jack si mincu schoval, a tým Diabla uväznil. Vynútil si od neho, že mu dá ešte jeden rok života. Po roku sa však po jeho dušu vrátil, no Jackovi sa stále nechcelo umrieť . Tentokrát teda Diabla nalákal na lahodné jablká. Keď vyliezol na strom, Jack rýchlo do kmeňa vyryl kríž, čo diablovi znemožnilo, aby zliezol dolu. Veď aj u nás sa hovorí, že sa niečoho bojíme ako „čert kríža“. Tentokrát Jack vyjednával inak. Nechcel ďalší rok slobody, chcel od Diabla, aby mu sľúbil, že ho nikdy nezoberie do pekla.
Keď sa potom o niekoľko rokov Jack upil na smrť, v Nebi ho nechceli, no nemohol ísť vďaka sľubu ani do pekla. Od tej doby jeho duša blúdi po svete a cestu si osvetľuje uhlíkom, ktorý dostala od diabla. A aby mu dlhšie vydržal, schoval si ho Jack do vydlabanej repy.