Čo je to LinkedIn a ako Vám pomôže nájsť si prácu?

Slovo sociálna sieť v mnohých ľuďoch evokuje zábavné aktivity, no netreba si ju mýliť s Facebookom. LinkedIn rozhodne nie je o zdieľaní fotiek z víkendových party. Linkedln je sociálna sieť, na ktorej sa združujú profesionáli a priaznivci rôznych odborov.

Umožňuje svojim členom hľadať odovede na odborné témy, komunikovať s rôznymi profesnými skupinami, hľadať zamestnancov na mieru alebo naopak hľadať zamestanie. Mnohí využívajú Linkedln na to, aby sa dozvedeli viac o ľuďoch, s ktorými sa stretávajú na profesionálnej úrovni. Linkedln je obľúbeným miestom personalistov a zamestnávateľov, ktorí si na tejto sociálnej sieti môžu preskúmať váš doterajší profesionálny život, čo pre vás môže znamenať zaujímavé ponuky práce aj v období, keď to práve nečakáte

NAMIESTO ŽIVOTOPISU SILNÝ PROFIL
Kľúčom k úspechu je mať aktualizované, ale predovšetkým efektívne CV, ktoré musí už na prvý pohľad zaujať personalistu. Až 66 % personalistov hľadá vhodných kandidátov na profesijnej sieti LinkedIn. Čo to znamená pre jej užívateľov? Dobre vyplnený profil vám môže v budúcnosti priniesť vysnívanú pracovnú pozíciu.
V profile používateľa sa nachádza jeho životopis obsahujúci položky kariéra, pracovné miesta a vzdelanie. LinkedIn ponúka najrôznejšie skupiny a aplikácie. Je možné vyhľadať bývalých a súčasných kolegov, spolužiakov z univerzít alebo nájsť nových obchodných partnerov vďaka možnosti zverejnenia podrobností spolupráce. Linkedin ponúka už pri registrácii vytvorenie svojho profesionálneho profilu, s tým, že do neho vložíte informácie o sebe podobne ako v životopise. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o medzinárodnú sociálnu sieť, je potrebné vytvoriť si profil v anglickom či inom svetovom jazyku. Starostlivo uveďte všetky potrebné údaje, predovšetkým tie, čo sa týkajú získaného vzdelania, predchádzajúceho zamestnania a praxe. Rovnako ako u klasického životopisu platí, uviesť všetko, čo by mohlo zlepšiť vaše uplatnenie na pracovnom trhu.

Potom, čo ste sa zaregistrovali a vytvorili si svoj profil, vám nič nebráni prehliadať si profily ostatných užívateľov a vyhľadávať potenciálneho zamestnávateľa. Máte aj možnosť i kedykoľvek po vytvorení profilu ľubovoľne meniť všetky vložené údaje a aktualizovať ich, napr. keď sa zmení skutočnosť, že už nehľadáte zamestnanie. Vtedy uvediete vo svojom profile meno zamestnávateľa, pre ktorého pracujete a tým uchováte svoj profil pre prípadné ďalšie použitie. Je dobré si účet po nájdení práce hneď nedeaktivovať, pretože Linkedin je využívaný personalistami spoločností a môže sa stať, že práve budete zodpovedať profilu na hľadanú pozíciu a personalista vás sám osloví s ponukou lepšej pozície, než na akej sa práve nachádzate. A samozrejme zostanete prostredníctvom Linkedin v kontakte s kolegami z predošlých zamestnaní a môžete s nimi nielen komunikovať, ale aj sledovať, akým smerom sa ďalej vyvíja ich kariéra.

Prečo teda používať LinkedIn?
Môžete získať vysnenú prácu a ponuky z celého sveta.
Môžete získať vysnívaných zamestnancov.
Môžete sa zoznámiť s ľuďmi z vášho odboru.
Môžete bližšie spoznať vašich kolegov.
Môžete nájsť odpovede na odborné otázky.
Môžete si naštudovať, ako si úspešní ľudia vybudovali svoju kariéru a inšpirovať sa.
Môžete nájsť kontakty na bývalých spolužiakov a kolegov.
Môžete si zistiť potrebné informácie o svojich potenciálnych obchodných partneroch.

Vzrastajúci počet užívateľov je možné očakávať aj v ďalších rokoch. Potenciál je napríklad v personalistike alebo obchode a celkovo sa vyplatí na LinkedIn byť. "Je ideálny čas presadiť sa tam, kde to konkurencia ešte nerobí tak dobre. Nepodceňovať a sledovať trendy."