CESTOVANIE DO NEMECKA OD 7.10.2020

⚠️Od 7. októbra 2020 zaradilo Nemecko slovenské regióny/samosprávne kraje: Bratislava, Nitra, Prešov, Trnava, Žilina medzi rizikové oblasti z hľadiska výskytu infekcie COVID-19.

 
 
❌Cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí/štátov musia ísť do karantény a absolvovať povinné testovanie alebo predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 48 hodín. Testovanie v Nemecku vykonané do 10 dni po príchode je bezplatné pre všetkých cestujúcich, vrátane cestujúcich, ktorí v Nemecku nie sú zdravotne poistení. Test môže byť po telefonickom dohovore tiež vykonaný u všeobecného lekára, prípadne v inom zdravotníckom zariadení podľa určenia príslušného úradu zdravotníctva (Gesundheitsamt) alebo po dohovore na telefónnom čísle 116117. Do negatívneho výsledku ostáva naďalej v platnosti povinnosť karantény.
 
Testovanie prebieha aj na letiskách, v prístavoch, na železničných staniciach ako aj na cestných hraničných priechodoch. Cestujúci prichádzajúci leteckou, železničnou, autobusovou a lodnou dopravou musia vyplniť výstupnú kartu (Aussteigekarte). Na cestných hraničných priechodoch sú zriadené testovacie stanice. Testovanie sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu alebo do štátu ich pobytu.
 
 
❌Po príchode do miesta bydliska v Nemecku sú zároveň všetci cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí povinní kontaktovať príslušný nemecký úrad zdravia (Gesundheitsamt), kde dostanú informácie k ďalšiemu postupu, ku karanténe a k príp. ďalším testom na COVID-19, nakoľko v jednotlivých spolkových krajinách sa podmienky môžu odlišovať. Odporúčame preto cestujúcim ešte pred vstupom do Nemecka kontaktovať príslušný úrad zdravia (Gesundheitsamt) podľa miesta pobytu a informovať sa o podmienkach karantény a testovania na COVID-19.
 
Na webovej stránke Robert Koch Institut sa po zadaní mesta/obce alebo poštového smerovacieho čísla ukáže kontakt na príslušný nemecký úrad zdravia.
 
Do dvojtýždňovej karantény musia ísť všetci cestujúci, ktorí do Nemecka prichádzajú zo všetkých rizikových oblastí/štátov. Tieto sú priebežne zverejňované na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.
 
Nedodržiavanie povinnej karantény je v Nemecku sankcionované peňažnou pokutou.
 
⚠️Podmienky návratu do SR
Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.❌