AKO ZVLÁDNUŤ PRACOVNÝ POHOVOR V ANGLIČTINE

Pohovory v angličtine sú dnes už celkom bežné. Slovensko sa zapája do siete globálnych firiem a znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka je tak na mieste. Možno ste sa uchádzali o miesto v zahraničnej firme alebo na pozíciu manažéra, kde sa cudzí jazyk vyžaduje.

Na čo sa pripraviť?
Rozhodne nepodceňujte prípravu na pohovor v angličtine. Pripravte sa už doma, aby vás nič nezaskočilo. Vedieť by ste mali údaje, ktoré ste uviedli v životopise a nejaké informácie o firme a danej pozícii, kam sa hlásite. Najčastejšie otázky na pohovor v angličtine sa takmer zhodujú s tými, čo by sa vás personalista opýtal aj na pohovore v slovenčine.

Pohovor v anglickom jazyku je zvyčajne dôležitý kvôli jednému z dvoch dôvodov. Buď bude angličtina potrebná pre komunikáciu v tíme (napríklad ak váš budúci nadriadený nepochádza zo Slovenska), alebo priamo pre výkon vašej práce (napríklad v prípade zákazníckej podpory, call centra).
Úvodné formality môžu v oboch prípadoch prebehnúť v materinskom jazyku. Ak sa vo firme bežne komunikuje po slovensky, pravdepodobne vás nebudú trápiť angličtinou už od prvého pozdravu. Buďte však v strehu, svoje znalosti budete skôr či neskôr musieť predviesť.

Pred pracovným pohovorom do zamestnania, v ktorom od vás žiadajú aspoň základné znalosti anglického jazyka, by ste si mali nacvičiť niekoľko fráz a odpovedí na otázky, ktoré na pohovore môžu zaznieť. Ak ste k žiadosti o zamestnanie pripojili CV v anglickom jazyku, vráťte sa k nemu aj pred pohovorom. Zapamätajte si, akým spôsobom ste formulovali názvy vašich predchádzajúcich pracovných pozícií, dosiahnuté vzdelanie, aj ako ste popísali svoje vedomosti a schopnosti. Všetko, samozrejme, po anglicky.
Tiež by ste si mali zistiť, kto s vami povedie pohovor a o danej osobe si niečo nájsť. Následne od nej získajte čo najviac informácií o pozícii, firme alebo o tom, ako často budete daný cudzí jazyk využívať alebo či bude pohovor v angličtine celý alebo len jeho časť. Veľmi záleží aj na tom, či idete na pohovor na pozíciu v medzinárodnej firme, ale so sídlom na Slovensku, kde angličtinu využijete, ale pravdepodobne nie neustále. Ak však chcete získať prácu v zahraničí, musíte predpokladať, že budete daným jazykom hovoriť každý deň celý deň.

Nezabúdajte si prejsť slovíčka a frázy, ktoré sa týkajú nie len pohovoru, ale najmä oblasti, kde budete pôsobiť. Či už je to IT, marketing alebo administratíva, mali by ste vedieť reagovať. Rovnako si osviežte frázy, ktorými viete popísať svoju osobnosť a vlastnosti. Neuškodí, ak si nacvičíte prezentáciu o sebe.
To, čo by ste hovorili v slovenčine, by ste mali vedieť povedať aj v angličtine.


Najčastejšie otázky na pohovore v angličtine
V hlavnej časti pohovoru budete adresátom niekoľkých základných otázok. Vašou úlohou bude predstaviť sa, opísať svoje pracovné skúsenosti a obhájiť váš záujem o novú pracovnú pozíciu.

Can you please tell me something about yourself?
Môžete mi povedať niečo o sebe? Stručne a jasne zhrňte základné informácie o vašom vzdelaní, skúsenostiach a schopnostiach. Vyhnite sa zdĺhavému rozprávaniu o svojich záľubách a voľnom čase. Vaša odpoveď by mala obsahovať iba tie informácie, ktoré sú pre zamestnávateľa dôležité.

What kind of previous jobs have you had? What were your responsibilities?
Aké máte predchádzajúce pracovné skúsenosti? Za čo ste boli zodpovedný/á? Povedzte viac o svojom predchádzajúcom zamestnaní a úlohách, za ktoré ste mali zodpovednosť. Vyzdvihnite veci, ktoré patria k náplni vašej novej práce. Vyhnite sa prehnanému chválenkárstvu a neklamte o svojich skúsenostiach.

What major challenges and problems did you face? How did you handle them?
Aké boli hlavné výzvy, ktorým ste čelili? Ako ste ich zvládli? Odpoveď na túto otázku by sa mala týkať vašej profesie, za „výzvu v práci” nepovažujte drzého kolegu alebo dlhé ranné dochádzanie do kancelárie. Môžete spomenúť náročný projekt či úlohu, ktorú sa vám podarilo pokoriť.

Why did you quit your job / Why do you want to change jobs?
Prečo ste dali výpoveď / Prečo chcete zmeniť prácu? Dôvod zmeny zamestnania môže byť pre nového nadriadeného dobrým ukazovateľom vašej pracovnej morálky a očakávaní. Odpovedajte slušne, svojho predchádzajúceho zamestnávateľa neurážajte a nezosmiešňujte.

What are your strengths and weaknesses?
Aké sú vaše silné a slabé stránky? Pravdepodobne ste ich už spomenuli vo svojom životopise alebo motivačnom liste, stačí, ak pripravené odpovede zopakujete. Neodpovedajte namyslene, no nepodceňujte svoje schopnosti. Svoje silné stránky môžete obhájiť konkrétnym prípadom z praxe.

 

Pripravte si otázky, ktoré položíte zamestnávateľovi
Pracovný pohovor nie je iba jednostranným výsluchom kandidáta. Nezabudnite si preto pripraviť otázky, ktoré svojmu budúcemu zamestnávateľovi položíte. Medzi tie najdôležitejšie patrí:

What do the day-to-day responsibilities of the role look like? – Aké sú každodenné zodpovednosti tejto pracovnej pozície?
What are the company’s values? – Aké sú hodnoty spoločnosti?
What does success look like in this position, and how do you measure it? – Ako vyzerá úspech na tejto pozícií a podľa čoho sa hodnotí?
Are there opportunities for professional development? If so, what do those look like? – Existujú tu príležitosti na kariérny rast? Ak áno, ako vyzerajú?
What do you see as the most challenging aspect of this job? – Čo považujete za najnáročnejší aspekt tejto práce?

Pred pohovorom je vhodné pripomenúť si anglické slovíčka, ktoré priamo súvisia s pracovnou ponukou, na ktorú odpovedáte. Chybu neurobíte ani v prípade, že sa naučíte najčastejšie anglické frázy z bežného dňa v kancelárii. Veríme, že s trochou prípravy zvládnete svoj pohovor v angličtine ľavou-zadnou.

DRŽÍME VÁM PALCE!