Ako vytvoriť profesný životopis/CV?

Hľadáte si prácu?Prvým krokom, ktorý by ste mali urobiť je napísať si životopis. Ten by mal byť profesionálny a prehľadný. Životopis pomáha zamestnávateľovi naučiť sa o Vás čo najviac najmä z profesnej ale aj súkromnej stránky.

 V prípade, že sa chcete svojím životopisom odlíšiť od stovky ďalších uchádzačov a vytvoriť tak veľmi dobrý prvý dojem, určite si prečítajte naše tipy ako na to, pretože mať originálny a atraktívny životopis je veľmi dôležité.
Ako prvé vníma zamestnávateľ celkový dojem, ktorý tento dokument vyvoláva- čiže zrozumiteľnosť a priehľadnosť informácií a ich grafická úprava. Základnou podmienkou prehľadnosti informácií je správna štruktúra životopisu, informácie teda nikdy nepíšte formou súvislého textu („Volám sa Ivana a narodila som sa 9.5.1970 v Brezne....“) Nikdy taktiež neuvádzajte zbytočné údaje o rodičoch či súrodencoch. Používajte odrážky a údaje len vymenujte.


Celý životopis má byť rozdelený do nasledujúcich blokov:
1. Osobné údaje,
2. Pracovná prax,
3.Vzdelanie,
4.Ďalšie schopnosti,
5.Záujmy a hobby,
6.Referencie


Osobné údaje: Sem zadajte základné informácie o vašej osobe. Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, korešpondenčná adresa, telefón a email.
Pracovná prax: Pracovné pozície vymenujte od najnovšej po najstaršiu, pretože pre zamestnávateľa je podstatná posledná pracovná skúsenosť. Do jednotlivých pracovných skúseností vždy uveďte len mesiac a rok začiatku a konca pracovného pomeru, ďalej názov firmy, názov vašej pracovnej pozície a náplň vašej práce.
Vzdelanie: zamestnávateľa zaujíma vaše odborné vzdelanie, preto sa základná škola do životopisu neuvádza. Uvádza sa stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie. Uveďte obdobie štúdia, názov školy a oboru a dosiahnutá úroveň (maturitná skúška, výučný list, diplom..)
Ďalšie schopnosti: Vymenujte všeobecné pracovné schopnosti ako napríklad práca s PC, jazykové schopnosti, vodičský preukaz
Záujmy a hobby: Ak sa vo voľnom čase venujete aktivitám, ktoré môžu súvisieť s prácou o ktorú sa uchádzate, uveďte to v tejto časti životopisu.
Referencie: Sem môžete uviesť kontakty na osoby, ktoré môžu poskytnúť referencie na vašu prácu a schopnosti. Táto časť životopisu nie je povinná a kľudne ju môžete vynechať.
Nezabudnite, že životopis musí obsahovať pravdivé údaje. V prípade osobného pohovoru majú zamestnávatelia rôzne techniky na to, aby zistili či v životopise neklamete.
Životopis písaný rukou je dnes už neprijateľný, preto si dajte záležať na jeho grafickej úprave. Ak nie ste počítačovo zdatní, poproste známych alebo rodinu. Používajte jednoduché písmo (najlepšie Times New Roman). Používajte čierne kurzívum bez farieb. Riadkovanie 1,5 pomôže spriehľadniť text. Nevkladajte do životopisu obrázky, v prípade niektorých profesií ako opatrovateľka, vložte svoju úradnú fotku z dokladov, v žiadnom prípade nie „selfie“.


TIP: Nerobte si starosti s dĺžkou životopisu, A4 je však minimum.

VÝSTRAHA: Nechoďte do podrobností o pracovných skúsenostiach, ktoré sa priamo netýkajú
pozície o ktorú sa uchádzate.

Najlepšie pracovné ponuky nájdete na: https://www.best-job.sk/sk/pracovne-ponuky