3. Október - Deň znovuzjednotenia Nemecka

3. októbra - Deň nemeckej jednoty je štátnym sviatkom znovuzjednotenia Nemecka. Pripomína sa od roku 1991 každoročne 3. októbra.

K rozdeleniu bývalého Nemecka došlo po skončení druhej svetovej vojny (1939-45). V jeho západných okupačných zónach, ktoré okupovali USA, Británia a Francúzsko, vyhlásili 7. septembra 1949 Nemeckú spolkovú republiku (NSR). O mesiac neskôr, 7. októbra 1949, vo východnej zóne okupovanej vtedajším ZSSR, vyhlásili Nemeckú demokratickú republiku (NDR). Symbolom rozdelenia krajiny sa stal múr, ktorý v rozdelenom Berlíne vyrástol v auguste 1961. K zjednoteniu NSR a NDR došlo po roku 1989 pod vplyvom vývoja v bývalom Sovietskom zväze. Nástup proreformného Michaila Gorbačova k moci v roku 1985 a ním podporovaná glasnosť a perestrojka spôsobili, že v NDR došlo k pádu komunistického režimu a k zbúraniu Berlínskeho múru.
Znovuzjednotenie Nemecka oficiálne nastalo 3. októbra 1990. V tento deň sa novými nemeckými spolkovými krajinami stali Brandenbursko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko-Anhaltsko, Sasko a Durínsko. Prvé celonemecké voľby do Spolkového snemu sa konali 2. decembra 1990.
Tip pre opatrovateľku a opatrovateľa v Nemecku: Porozprávajte sa so seniormi o tomto dni- o tom, ako si naň pamatajú a či sa niekedy zúčastnili osláv tohto dňa. 
Na obrázku môže byť dirndl a text, v ktorom sa píše „E PEUT DEUT D U T S N 3. Oktober C Tag der Η Deutschen Einheit CHL L E T D“