Opatrovateľka musí počítať s tým, že pri 24 h starostlivosti bude potrebné niekedy ku klientovi v noci vstávať. Samozrejme, ak je to klient, ktorý v noci vyslovene nespí, budí sa a vyžaduje starostlivosť, vtedy mu väčšinou býva pridelená ďalšia opatrovateľka.