Prihlásenie do administračného systému

Boli ste dlhšiu dobu neaktívny

MR Studio WEB & APP Development
X

Podmienky používania administračného systému

Vstup do CMS systému a jeho používanie podlieha nasledujúcim Podmienkam používania CMS systému ( ďalej len „ Podmienky „ ): Prevádzkovateľom CMS systému je Martin Rumanovský.

Podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne MR Studio WEB & APP Development. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré používajú tento redakčný systém (ďalej len „Používateľ“).

Redakčný systém je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z., Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto webovej stránke, predovšetkým udeľovať súhlas na jeho použitie.