Ako sa stať opatrovateľkou

1. Musím mať opatrovateľský kurz?

V prípade, že nemáte vôbec žiadne skúsenosti s opatrovaním, odporúčame absolvovať opatrovateľský kurz. Práve tam získate cenné teoretické a praktické informácie a presvedčíte sa, či je táto práca pre Vás naozaj vhodná.

2. Môžem byť opatrovateľkou ak mám predchádzajúce skúsenosti, ale nemám opatrovateľský kurz?

Určite môžete, ale je potrebné vyžiadať si z predchádzajúcich zamestnaní písomné referencie. Tie sú nevyhnutné pri umiestňovaní opatrovateľky priamo ku klientovi.

3. Mám absolvovaný opatrovateľský kurz, ale nemám žiadne iné skúsenosti. Mám šancu si nájsť prácu ako opatrovateľka?

Áno máte. Pre opatrovateľky bez predchádzajúcich skúseností naša agentúra poskytuje odborný zaškoľovací kurz v Anglicku. Postup je nasledovný: opatrovateľky najprv absolvujú bezplatný opatrovateľský kurz v trvaní 1 týždňa a následne im je pridelený konkrétny klient.

4. Aký vek je vhodný a akceptovateľný pre prácu opatrovateľky?

Práca opatrovateľky je veľmi rôznorodá, požiadavky na vek sa rôznia s každým klientom. Väčšinou je to vek medzi 22 – 60 rokov, ale všetko závisí aj od zdravotného stavu samotnej opatrovateľky, jej skúsenosti, chuti pracovať a podobne.

5. Som muž, mám vzdelania a skúsenosti v zdravotníctve, môže pracovať ako „live-in“ opatrovateľ?

Áno môžete, ale počet takýchto ponúk je obmedzený. Opatrovateľ musí mať bohaté skúsenosti s opatrovaním, veľmi dobré jazykové znalosti a referencie z predchádzajúcich zamestnaní.  Nakoľko nás neustále kontaktujú páni, ktorí by chceli opatrovať v zahraničí, snažíme sa v blízkej budúcnosti nájsť ďalšie možnosti.

6. Mám skúsenosti s opatrovaním, ale len v rámci rodiny (starala som sa o manžela/ku, starých rodičov…), je to postačujúce?

Áno môže to byť postačujúce, ale všetko závisí od konkrétneho klienta. Od jeho zdravotného stavu,  náročnosti na starostlivosť a od požiadaviek na opatrovateľku.

7.  Aký je rozdiel medzi „live-in carer“ a „live – out carer“?

Naša agentúra ponúka prácu na pozície „live-in carer“. Rozdiel medzi týmito dvoma pracovnými pozíciami je taký, že live-in carer je opatrovateľka, ktorá žije v domácnosti klienta a stará sa o neho 24 hodín denne. Ubytovanie a stravu má zadarmo. Samozrejme má nárok aj na pravidelné voľno. Pozícia „live-out carer“ znamená, že opatrovateľka sa počas dňa presúva ku viacerým klientom autom alebo autobusom.  Má svoje vlastné ubytovanie, ktoré si platí, nemá zabezpečenú stravu a pracuje štandardný pracovný čas (38-40 hodín týždenne).  Z týchto dôvodov je Pozícia „live in carer“ viac atraktívna pre naše opatrovateľky.

8. Aká je náplň práce opatrovateľky na pozícii „live-in carer“?

Opatrovateľka vykonáva činnosti súvisiace so zdravotným stavom klienta, ako je osobná hygiena, stravovanie,  pitný režim, obliekanie, vyprázdňovanie. Ďalej je to starostlivosť o domácnosť, ako nákupy, varenie, bežné upratovanie, malé administratívne úkony.  Poslednou skupinou činností sú sociálne aktivity, ako doprevádzanie klienta k lekárovi, na úrady, na stretnutia s priateľmi, na obed alebo na kávu do mesta a podobne.

9. Mám zdravotnícke vzdelanie, skúsenosti s prácou v zdravotníctve, ale nie na pozícii opatrovateľky, môžem vykonávať prácu opatrovateľky v zahraničí?

Každá pracovná skúsenosť a vzdelanie v oblasti zdravotníctva a starania sa o pacientov je veľkou výhodou. Nevyhnutné však bude doložiť písomné referencie z týchto zamestnaní.

10. Mám skúsenosti s opatrovaním, ale neviem jazyk, môžem sa napriek tomu stať opatrovateľkou?

Bohužiaľ bez komunikatívnej znalosti jazyka nie je možné vykonávať prácu opatrovateľky v zahraničí. Je však možné absolvovať jazykové kurzy.