Našim opatrovateľkám ponúkame bonusy na cestu. V prípade pracovnej ponuky v Anglicku, poskytujeme bonus maximálne do výšky 50 Eur na letenku/bus. Ak opatrovateľka cestuje do Holandska, v závislosti od dĺžky turnusu preplácame cestovné. V prípade 2-mesačného turnusu dostane príspevok na cestu vo výške 100 Eur, v prípade 3-mesačného turnusu 150 Eur. Príspevky dostane opatrovateľka až po odpracovaní turnusu.