Nakoľko sa pracuje prevažne na živnosť Vaša odmena je vyplácaná na Váš bankový účet, vždy ku 20. dňu kalendárneho mesiaca. V prípade, že pracujete na zahraničnú pracovnú zmluvu, výplata je Vám vyplácaná na bankový účet v zahraničí.