Výška Vášho platu závisí od viacerých faktorov, od Vašich skúseností, od jazykových znalostí, od krajiny, kde pracujete, Vašej kvalifikácie aj od diagnózy konkrétneho klienta.