Každá opatrovateľka musí mať pred vycestovaním vybavený platný Európsky preukaz poistenca. S týmto preukazom máte nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ. S preukazom EPZP Vám ako poistencovi bude poskytnutá ambulantná alebo stacionárna ošetrovateľská starostlivosť, ale len vo verejných zdravotníckych zariadeniach.