Opatrovateľky vo väčšine prípadov pracujú na slovenskú živnosť, v prípade opatrovateliek zo zahraničia (Česká republika, Maďarsko, Rumunsko), si živnosť vybavujú individuálne v danej krajine, kde majú trvalý pobyt. Práca na živnosť znamená, že opatrovateľka si sama uhrádza sociálne a zdravotné odvody. V prípade, že si opatrovateľka otvára živnosť PRVÝ KRÁT,  je oslobodená od platenia sociálnych odvodov prvý rok vykonávania živnosti, platí si len zdravotné poistenie (60.06 Eur v r. 2016).  Ponúkame aj pracovné pozície, kde pracujete na základe zahraničnej pracovnej zmluvy (Príklad: Holandská pracovná zmluva na 12 mesiacov.). To znamená, že máte zahraničnú pracovnú zmluvu, odvody sa platia v danej krajine a máte platenú dovolenku. Stávate sa plnohodnotným zamestnancom v zahraničnej spoločnosti.